27/07/2021

Ahmad Hanizam

Kebebasan Kewangan Untuk Semua!

Peluang Terbaik

Berita Baik!!!

Sebagai rangsangan kepada pasaran modal tempatan, KW$P telah mengurangkan caj jualan yang dikenakan kepada ahli untuk Skim Pelaburan Ahli (SPA).

Ini bermakna kita semua boleh melabur menggunakan wang KW$P dengan kos yang lebih rendah

Berikut adalah perincian nya

1️⃣ Caj jualan bagi pelaburan melalui elektronik-Pilihan Pelaburan Ahli (e-PPA) akan dikurangkan daripada sehingga 3% kepada sehingga 1.5%

2️⃣ Caj jualan bagi pelaburan melalui i-Invest akan dikurangkan daripadasehingga 0.5% kepada 0%

Tarikh kuat kuasa bagi pelan rangsangan ini adalah pada 1 Mei 2020 sehingga 30 April 2021

Rugi oh tak rebut peluang ni. Saya sendiri yang akan mengurus dan memantau prestasi pelaburan anda.

Mulakan merancang pelaburan anda dari sekarang!

Ahmad Hanizam

Perancang Pelaburan Anda

011-56598769

Please follow and like us: